ARSANA TEAM

Umetniški vodja in direktor festivala:
Mladen Delin

Vodja organizacije in koordinator:
Niko Zagoršek

Programski odbor:
Mladen Delin, Darja Potočnik Benčič, Štefan Petek, Igor Benčevič, Liljana Klemenčič, Ana Delin

Organizacijski odbor:
Niko Zagoršek, Samo Ivačič, Ana Delin, Peter Vesenjak, Bojan Miško, Taja Islamovič, Milena Turk

Organizatorja glasbenega kampa:
Teja Letonja Hajšek, Marko Korošec

Soorganizator otroškega festivala:
Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

Ambasadorji festivala:
New York Voices, Rade Šerbedžija, Stefan Milenković

Uredniki in besedila:
Mladen Delin, Niko Zagoršek, Dora Lenart

Lektorstvo:
Ontario

Fotografije:
Arhiv Arsane

Angleški prevod in lektoriranje:
Ontario

Oblika in prelom:
Aleksandra Prus

Tisk:
Repro Studio Franc Lesjak

Naklada:
20.000n

Izdal:
Društvo za glasbeno umetnost Arsana

Društvo Arsana si pridržuje pravico do spremembe programa!