ARSANA TEAM

Umetniški vodja in direktor festivala / Artistic Director and Festival Director

Mladen Delin

 

Vodja organizacije in koordinator / Head of the Organisation and Coordinator

Niko Zagoršek

 

Programski odbor / Programme Committee

Mladen Delin, Štefan Petek, Igor Benčevič, Ana Delin, Liljana Klemenčič, Lija Frajnkovič, Ivana Ilec, Darja Koter

 

Organizacijski odbor / Organisational Committee

Niko Zagoršek, Rebeka Kopčič, Mladen Delin, Ana Delin, Darja Potočnik Benčič, David Visenjak, Marko Drobnič, Nevenka Dobljekar, Ronja Jakomini, Teja Letonja Hajšek, Samo Ivačič, Peter Vesenjak

 

Odnosi z mediji / Media Relations

Rebeka Kopčič

 

Ambasadorji festivala / Festival Ambassadors

New York Voices, Stefan Milenkovich, Rade Šerbedžija, Vlado Kreslin, Tadej Toš

 

Uredniki besedil / Text Editors

Rebeka Kopčič, Mladen Delin, Niko Zagoršek, Darja Koter

 

Fotografije / Photography

Arhiv Arsane / Arsana archive