ARSANA TEAM

Umetniški vodja in direktor festivala / Artistic director and festival director

Mladen Delin

Vodja organizacije in koordinator / Head of the organisation and coordinator

Niko Zagoršek

Programski odbor / Programme committee

Mladen Delin, Štefan Petek, Igor Benčevič, Ana Delin, Liljana Klemenčič, Lija Frajnkovič, Ivana Ilec, Taja Islamovič

Organizacijski odbor / Organisational committee

Niko Zagoršek, Mladen Delin, Ivana Ilec, Ana Delin, Darja Potočnik Benčič, David Visenjak, Marko Drobnič, Nevenka Dobljekar

Umetniški vodja otroškega festivala in odra mladih / Artistic director of the children’s festival and stage of the youth

Ana Delin

Programski odbor Glasbe v mestu / Programme committee of Music in the city

Taja Islamovič, Ivana Ilec

Programski odbor Odra Mladih / Programme committee of Stage of Youth

Taja Islamovič, Ana Delin

Programski odbor Glasbe v parku / Programme committee of Music in park

Taja Islamovič, Lucija Sevšek

Organizatorja glasbenega kampa / Organisers of the music camp

Teja Letonja Hajšek, Marko Korošec

Ambasadorji festivala / Festival ambassadors

New York Voices, Stefan Milenkovich, Rade Šerbedžija, Vlado Kreslin, Tadej Toš

Častni ambasador festivala / Honnor ambassador of the festival

Ferdinand Veingerl

Uredniki in besedila / Editors and text authors

Ivana Ilec, Mladen Delin, Niko Zagoršek 

Lektorstvo / Slovenian and English proofreading

Vstopi d.o.o.

Fotografije / Photography

Arhiv Arsane / Arsana archive

Oblika in prelom / Design

Aleksandra Prus

Tisk / Print

Repro Studio Franc Lesjak

Naklada / Print run

10.000 / 10,000 copies

Izdal / Published by

Festival Arsana